W skład stacji ważąco-dozującej wchodzą:

  • Zbiornik zasobowy z woloobrotowym mieszadłem wspomagającym wysypywanie się materiału,
  • Podajnik wibracyjny dozujący z sterownikiem tyrystowowym dwubiegowym z możliwością podawania naważek szybko i wolno (precyzyjne doważanie),
  • Zasuwy płytowe sterowane pneumatycznie na wlocie i wylocie zbiornika wagowego,
  • Zbiornik wagowy posadowiony na konstrukcji oraz celkach tensometrycznych,
  • Instalacja elektryczna z szafką sterowniczą i okablowaniem wszystkich ww. urządzeń.

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć!