W skład linii technologicznej wchodzą:

  • stacja dozująca z koszem zasypowym i podajnikiem progowowym,
  • stół sortowniczy,
  • myjka wodno-powietrzna z podajnikiem wznosząco-odwadniającym,
  • osuszacz,
  • Stacje ważąco-dozująca z podajnikami wibracyjnymi oraz zbiornikiem buforowym,
  • Zgrzewarki do worków foliowych,
  • Instalacja elektryczna, wewnętrzna z szafą sterowniczą.

 

 

 

Opis procesu:

Owoce (pomarańcze) podawane są do zasobnika stacji dozowania bezpośrednio z podniesionych wózkiem widłowym skrzynio-palet lub 15-sto kg skrzynek/kartonów. Następnie owoce podawane są progowym przenośnikiem wznosząco-dozującym na stół sortowniczy. Operator stołu sortowniczego wybiera zgniłe bądź uszkodzone owoce. Bezpośrednio ze stołu sortowniczego owoce wpadają do wanny myjki wodno-powietrznej. Mycie owoców następuje w kąpieli wodno-powietrznej. Funkcję domywającą oraz transportującą przejmują umieszczone od góry szczotki obrotowe. Końcówka traktu myjącego wyposażona jest w komplet dysz natryskujących wodę - domywanie czystą wodą lub zmieszanie wody ze środkiem dezynfekującym. Następnie pomarańcze transportowane są podajnikiem wznosząco-odwadniającym do osuszacza. Osuszacz wyposażony jest w szczotki, których zadaniem jest zarówno transport owoców, jak i strzepywanie wody. Od góry zainstalowany jest system nadmuchu powietrza. Kolejno owoce transportowane są podajnikiem progowym do zbiornika buforowego. Zbiornik buforowy wyposażony jest w czujniki min. i max., które sterują urządzeniami poprzedzającymi. Ma to na celu nie przesypywania zbiornika buforowego. Zbiornik buforowy posiada "kierownice", które rozdzielają owoce na dwa trakty. Każdy trakt składa się z dozującego podajnik wibracyjnego oraz wagi sterującej pracą tego podajnika. Podajnik podaje porcję materiału zadaną na sterowniku wagowym do worka umieszczonego w uchwycie zaciskowym leja wagowego. W celu bardziej precyzyjnego naważania i zapobiegania staczaniu się owoców z wagi po zatrzymaniu się podajnika wibracyjnego, na końcu tego podajnika zainstalowana jest klapka z napędem pneumatycznym.W momencie otrzymania sygnału z wagi czyli osiągnięcie zadanej porcji - klapka się zamyka. Następnie operator odbiera worek i zgrzewa go na zgrzewarce.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu podczas pracy linii.