Produkowane przez firmę TMS Eco przesiewacze wibracyjne służą do przesiewania frakcji grubo, średnio oraz drobnoziarnistych w procesach na sucho lub na mokro. Ich zastosowanie w obróbce materiałów sypkich znacznie zwiększa efektywność pracy oraz pozwala na lepsze sortowanie produktów sypkich.

Oferowane przez nas przesiewacze produkowane są w różnych wersjach i można podzielić je w następujący sposób:

przesiewacz wibracyjny typu SGR, SDR, SR, SGER, SDER o kołowej lub eliptycznej trajektorii ruchu rzeszota przeznaczony jest do przesiewania kontrolno-zabezpieczającego lub klasyfikacji surowców i produktów grubo lub średnioziarnistych w procesach na mokro i na sucho.

przesiewacz wibracyjny typu SD, SG, SDB, SGB o liniowej trajektorii ruchu rzeszota przeznaczony jest do klasyfikacji surowców i produktów grubo, średnio i drobnoziarnistych w procesach na mokro i na sucho. Przesiewacze o liniowej trajektorii ruchu rzeszota charakteryzują się dużymi przyspieszeniami i dużą dynamiką pracy. Przeznaczone są głównie do przesiewania drobnych frakcji ziarnowych. Liniowa amplituda drgań rzeszota umożliwia zastosowanie tzw. kulkowego urządzenia wspomagającego proces przesiewania oraz samooczyszczania się pokładów sitowych, co szczególnie jest ważne w procesach przesiewania drobnych frakcji, w których znajduje się duża ilość tzw. ziaren granicznych (ziarna oscylujące w granicy wymiaru oczek w sitach), które powodują zatykanie się oczek sit.

przesiewacz wibracyjny rusztowy lub rusztowo-prętowy typ SDRT lub SGRT o liniowej trajektorii ruchu rzeszota przeznaczony jest głównie jako urządzenie odbierająco-transportująco-odsiewające frakcje grubo i średnioziarniste w procesach przesiewania kontrolno-zabezpieczającego (oddzielenie nadgabarytów z produktu właściwego) lub odciążającego (np. oddzielenie drobnych frakcji przed kruszarką itp.). Wykonywane są w wersji jedno lub wielopokładowej z rusztami lub prętami ułożonymi kaskadowo. Ruszty i pręty przesiewaczy wykonywane są ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie.

Przesiewacze wykonywane są w wersji jedno lub wielopokładowej (max do 4 pokładów sitowych) oraz w wersji otwartej lub zamkniętej (obudowanej). Przesiewacze w zależności od sytuacji zabudowy mogą być wykonywane w wersji podpartej lub podwieszonej oraz z napędem dolnym, górnym lub bocznym a w zależności od zastosowanego napędu produkuje się je z napędem na elektrowibratorach bezwładnościowych bądź na napędach wibracyjnych bezwładnościowych elektromechanicznych.

Przesiewacze mogą być wykonywane ze stali węglowej jak i kwasoodpornej oraz wyposażone w sita z siatki stalowej, sita z blachy perforowanej w procesach na sucho lub sita szczelinowe stalowe, lub sita poliuretanowe w procesach na mokro.

 

Przesiewacz wibracyjny dostosowany do różnorodnych potrzeb

 

Zdajemy sobie sprawę, że Państwa zapotrzebowanie na przesiewacze wibracyjne jest bardzo zróżnicowane, dlatego też stworzyliśmy szeroką ofertę przesiewaczy. Nasza firma potrafi policzyć każdy proces realizowany na przesiewaczach i zaprojektować najwłaściwszą dla Państwa maszynę. Dla bardzo trudnych produktów posiadamy laboratorium, gdzie na skalę półtechniczną potrafimy przeprowadzić próby i w oparciu o nie zdefiniować najbardziej optymalne parametry przesiewacza. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub potrzebują porady, chętnie podzielimy się swoim doświadczeniem.