Produkowane przez firmę TMS Eco przesiewacze bębnowe typu SB przeznaczone są przede wszystkim do przesiewania kontrolno-zabezpieczającego oraz wstępnej klasyfikacji materiałów średnio i gruboziarnistych. Przesiewacz bębnowy wyposażony w sita o różnych wymiarach oczek może służyć również jako urządzenie frakcjonujące lub kalibrujące, wyodrębniające dwie lub więcej frakcji. Urządzenia te mogą być wyposażone w pokłady sitowe stalowe, prętowe, gumowe oraz z tworzyw sztucznych. Produkowane są w wersji otwartej lub obudowanej. Mogą być wyposażone w układy pochylania bębna i kontrolowania prędkości obrotowej.

Przesiewacze bębnowe mogą być wykonywane ze stali zwykłej oraz kwasoodpornej.