Produkowane przez firmę TMS ECO przenośniki taśmowo-łańcuchowe oraz kanałowe są elementem linii technologicznej do przetwarzania odpadów. Przenośnik taśmowo-łańcuchowy służy do transportu surowca pomiędzy punktem rozładunku a zasypem kolejnego urządzenia w ciągu technologicznym, np.: prasy belującej, rozdrabniacza, przesiewacza.

Odpady odbierane są z kosza zasypowego przenośnika, umieszczonego poniżej poziomu gruntu (kanał) lub wyniesionego ponad posadzkę - w zależności od miejsca zabudowy i wymagań klienta. Taśma prowadzona jest na bocznych łańcuchach i wzmocniona poprzecznymi profilami stalowymi, które jednocześnie są progami zabieraków . Przenośniki te wykonujemy w wersji prostej, oraz z jednym, lub z dwoma załamaniami. Przenośnik wyposażony jest w burty zapobiegające wypadanie i zdmuchiwaniu odpadów. Głowica przesypowa materiału jest całkowicie obudowana.

Przenośniki taśmowo-łańcuchowe oraz kanałowe charakteryzują się wysoką równomiernością podawania i regulacją wydajności w szerokim zakresie przy zastosowaniu przemiennika prądowego.