Szerokość robocza (b) dla ciśnienia 1,5 bar [mm]

Odległość (a) [mm]

PD4

zielona

PD5 pomarańczowa

PD7

 niebieska

PD9

żółta

200

300

350

500

600

300

400

450

600

700

400

500

550

700

800