Stacje dozowania surowców służą do płynnego i równomiernego podawania materiałów sypkich. Wyposażone są w zbiornik zasobowy o zróżnicowanej pojemności (50 dm3 ÷ 40 m3) lub więcej oraz dozownik, którym może być krótki przenośnik taśmowy, podajnik wibracyjny rynnowy, przenośnik zgrzebłowy lub przenośnik ślimakowy. Stacje dozowania wyposażone są w przemiennik prądowy lub sterownik tyrystorowy umożliwiający płynną regulację wydajności w zakresie od 5 ÷ 100% (zakres regulacji uzależniony jest od rodzaju dozownika i rodzaju zastosowanego napędu).

Stacje dozowania mogą być wykonane ze stali zwykłej oraz chromoniklowej.